FONS D’ART | COL·LECCIÓ PERMANENT

del 9 de Juliol al 8 de Setembre del 2021