Jordi Marcet i Rosa Vila D’Abadal

Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal constitueixen des dels seus orígens un dels equips artístics més destacats en l’art ceràmic contemporani. Treballen de forma conjunta amb una metodologia de treball que descriuen com “dos pensaments, més comunicació, més debat i el resultat és la materialització a quatre mans de cada obra”.

Des dels seus inicis els dos autors han tingut una clara evolució des de propostes més simplificades a més sofisticades, fins arribar a les obres actuals, d’una elevada complexitat tècnica i estètica, on múltiples elements configuren la pell de l’obra final, aconseguint un efecte d’una bellesa extraordinària i de gran potencia visual.