Skip to main content

Testimoni de la seva obra son les cares a la façana de la galeria, que donen nom a la col·lecció que ens presenta aquest artista amb el títol de FACES. Experiència visual amb l’enquadre i el color sobre un fons de fusta on les vetes i els nusos prenen protagonisme i s’incorporen a l’obra per potenciar el valor del suport a l’atmosfera del quadre,  amb això ens aproximem a l’anomena’t  Art Urbà conegut arreu per realitzar-se a l’exterior sobre les façanes o parets dels edificis.

Slava, amb el nom artístic de SAV45, ens presenta per primera vegada a la Galeria aquesta aportació al Street Art.

Singularitat amb l’obra, singularitat amb l’artista.

Tot per vosaltres. Exposició del 9 de novembre al 6 de desembre 2018.

 

Sigueu-ne Benvinguts !!

 

Testigo de su obra son las caras en la fachada de la galería, que dan nombre a la colección que nos presenta este artista con el título de FACES. Experiencia visual en el encuadre y el color sobre un fondo de madera donde las vetas y los nudos toman protagonismo y se incorporan a la obra para potenciar el valor del soporte a la atmósfera del cuadro, con ello nos aproximamos a la llamado Arte Urbano conocido por realizarse en el exterior sobre las fachadas o paredes de los edificios.

Slava, con el nombre artístico de SAV45, nos presenta por primera vez en la Galería esta aportación al Street Art.

Singularidad con la obra, singularidad con el artista.

Todo para vosotros. Exposición del 9 de noviembre al 6 de diciembre 2018.

Sed Bienvenidos!!

 

Witness to his work are the faces on the facade of the gallery, which give name to the collection that presents this artist with the title: FACES. Visual experience with the frame and the color on a wooden background where the veins and knots take center stage and join the work to enhance the value of the support to the atmosphere of the painting, Call Urban Art known everywhere to be done outside on the facades or walls of the buildings.

SAV45 is artistic name’s of Slava, presents for first time to the Gallery this contribution to Street Art.

Singularity with the work, singularity with the artist.

Exhibition from November 9th to December 5th 2018

Welcome !!