Dear Clients and Friends,
Shiegoshi Koyama has come back towards us.
This Japanese artist has lived in Cadaqués for more than 40 years.
For his Works he is inspired by the reality: houses, rocks, wàter, sea, people, streets…thanks to his unique technique we easily recognise his works.
He has an artistic personality beyond any doubt.
He has imposed his aesthetic over the years.
He is in love to Cadaqués, with its landscape with its mountains without any trees, with its heavy wind. He transmits this countryside to his works making them like a “zen” space that perfectly fits with Japanese aesthetic.
Be Welcomed !!
————————————————————————————————————————————– Shigeyoshi Koyama artista japonès afincat des de fa més de 40 anys a Cadaqués. S’inspira en la realitat més quotidiana: cases, roques, aigua, mar, gent, carrers…. Amb la seva tècnica personal  les converteix en unes obres fàcilment reconeixibles. Té una personalitat artística fora de dubte i al llarg dels anys ha imposat la seva estètica per damunt de temps i modes.
Enamorat de Cadaqués i del seu paisatge auster, de les muntanyes pelades de verd on gairebé no neix cap arbust, on la rocalla domina i la tramuntana ho neteja tot, ell transmet aquest entorn a les seves obres i les converteix en un espai  gairebé “zen” que encaixa molt be  amb la seva estètica nipona.
Us convidem a visitar-la i a gaudir-la plenament des del 14 d’octubre fins al 10 de novembre.
Sigueu benvinguts.!!!
————————————————————————————————————————————–Shigeyoshi Koyama artista japonés afincado desde hace más de 40 años en Cadaqués. Se inspira en la realidad más cotidiana: casas, rocas, agua, mar, gente, calles …. Con su técnica personal las convierte en unas obras fácilmente reconocibles. Tiene una personalidad artística fuera de duda y a lo largo de los años ha impuesto su estética por encima de tiempos y modas.
Enamorado de Cadaqués y de su paisaje austero, de las montañas peladas de verde donde casi no nace ningún arbusto, donde la rocalla domina y la tramontana lo limpia todShigeyoshi Koyama a L'ARCADAo, él transmite este entorno a sus obras y las convierte en un espacio casi “zen “que encaja muy bien con su estética nipona.
Os invitamos a visitarla y disfrutarla plenamente desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.


Sed bienvenidos. !!!