Skip to main content

Una nova exposició ens acompanyarà durant aquests dies fins el proper 5 de juliol,  L’Escultura com a Pretext reunirà 6 artistes completament diferents amb 6 noves propostes i materials com fusta, ferro, bronze, marbre o resina.
Lluis Cera,  Pep Fajardo,  Jordi Guich,  Frank Jensen,  Josep Moscardó i  Roberto Reula ens oferiran una mostra del seu treball actual.
——————————–

Una nueva exposición nos acompañará durante estos días hasta el próximo 5 de julio, “La Escultura como Pretexto” reunirá 6 artistas completamente diferentes con 6 nuevas propuestas y materiales como madera, hierro, bronce, mármol o resina.
Lluis Cera, Pep Fajardo, Jordi Guich, Frank Jensen, José Moscardó y Roberto Reula nos ofrecerán una muestra de su trabajo actual.
—————————–

You can see our new exhibition these days until next July 5th., “The Sculpture as a Pretext” will bring together 6 completely different artists with 6 new proposals and materials as wood, iron, bronze, marble or resin.

Lluis Cera, Pep Fajardo, Jordi Guich, Frank Jensen, José Moscardó and Roberto Reula will offer us a sample of their current work.