Skip to main content

D’escultures i escultors.
L’escultura forma part del ADN de la Galeria des de sempre. La matèria transformada en volum provoca una visió global d’un realisme colpidor. La pròpia creació de l’obra imposa a l’artista un procés creatiu molt diferent a la de qualsevol altra tècnica. Cinc artistes ens conviden a un viatge singular per la seva obra: LLUIS CERA, CODERCH & MALAVIA, JORDI GICH, VICTOR PEDRA i ROBERTO REULA. El seu treball escultòric serà el protagonista d’aquesta exposició des de l’11 d’octubre al 7 de novembre. Adaptarem l’espai per rebre una mostra tan singular i us convidem a descobrir-la i a celebra-ho el proper divendres a les vuit de la tarda tots junts mentre compartim sensacions.
Us hi esperem !!!
.
De esculturas y escultores.
La escultura forma parte del ADN de la Galería desde siempre. La materia transformada en volumen provoca una visión global de un realismo sobrecogedor. La propia creación de la obra impone al artista un proceso creativo muy diferente a la de cualquier otra técnica. Cinco artistas nos invitan a un viaje singular por su obra: LLUIS CERA, CODERCH & MALAVIA, JORDI GICH, VICTOR PEDRA y ROBERTO REULA. Su trabajo escultórico será el protagonista de esta exposición desde el 11 de octubre al 7 de noviembre. Adaptaremos el espacio para recibir una muestra tan singular y os invitamos a descubrirla y a celébralo el próximo viernes a las ocho de la tarde todos juntos mientras compartimos sensaciones.
Os esperamos !!!
.
Sculptures and sculptors.
The sculpture has been part of the DNA of the Gallery ever since. The matter transformed into volume brings about a global vision of shocking realism. The very creation of the work imposes on the artist a creative process that is very different from that of any other technique.
Five artists invite us to a unique journey through their work: LLUIS CERA, CODERCH & MALAVIA, JORDI GUICH, VICTOR PEDRA and ROBERTO REULA. His sculptural work will be the protagonist of this exhibition from October 11th. to November 7th . We will adapt the space to receive a sample so unique and we invite you to discover it and celebrate it next Friday at 8pm. all together while sharing sensations. Welcome!!