Skip to main content

Incansable en investigar les possibilitats expressives pictòriques de l’estat d’ànims de les persones, aquesta artista ha desenvolupat una singular trajectòria professional en el món de les formes i la matèria que configuren el seu original llenguatge particular. Un traç lliure mou l’espàtula o el pinzell a la recerca de la forma adequada a l’atmosfera i el dibuix de l’obra, sense deixar-se portar per estereotips estètics convencionals o estàndards coneguts. Prepareu-vos per descobrir l’últim treball artístic amb les particulars visions de les sèries “Mediterrània” i “Màquines de la felicitat” d’aquesta autora.
Benvinguts!!
—————-
Incansable en investigar las posibilidades expresivas pictóricas del estado de ánimo de las personas, esta artista ha desarrollado una singular trayectoria profesional en el mundo de las formas y la materia que configuran su original lenguaje particular. Un trazo libre mueve la espátula o el pincel en busca de la forma adecuada a la atmósfera y el dibujo de la obra, sin dejarse llevar por estereotipos estéticos convencionales o estándares conocidos. Prepárese para descubrir el último trabajo artístico con las particulares visiones de las series «Mediterráneo» y «Máquinas de la felicidad» de esta autora.
Bienvenidos!!!
—————–
Get ready to discover the latest work of art with the particular views of the series «Mediterrània» and «Machines of happiness» by this author.
Welcome!!
—————-
Приготовьтесь открыть для себя новейшие произведения искусства с особым исполнением серий «Mediterrània» и «Машины счастья» этой художницы.